• این مولاژ در اندازه طبیعی جمجمه ساخته شده است که شامل مهره های گردن است.
  • این جمجمه به طور منعطفی بر روی ستون فقرات گردنی سوار شده است. همچنین مغز خلفی، طناب نخاعی، عصب گردنی و سرخرگ های مغزی پشتی را نشان می دهد.
  • جنس این محصول از PVC است و بر روی پایه قرار گرفته است.