• این مولاژ موقعیت و توزیع رگ اصلی و اعصاب محیطی بدن انسان را نمایش می دهد.
  • جنس این محصول از PVC است و در اندازه 85 سانتی متر طراحی و تولید شده است.
  • این مدل آناتومی دارای گواهینامه ISO است