• این مولاژ شامل ویژگی هایی نظير فک متحرک، جمجمه با قابليت جابجایی، بازوها و پاهای متحرک است.
  • جنس این محصول از PVC است و در اندازه 45 سانتی متر طراحی و تولید شده است.
  • این محصول دارای گواهینامه ISO و CE اروپا است.