• این مولاژ شامل استخوان لگن، استخوان خاجی و دنبالچه و 5 مهره کمری است و در اندازه طبیعی ساخته شده است.
  • جنس این محصول از PVC است و بر روی پایه قرار گرفته است.
  • این مدل دارای گواهینامه ISO9001:2008 است.