• این مولاژ نشان دهنده بخش های متفاوت ستون فقرات با رنگ های مختلف است که شامل: مهره های گردن، مهره قفسه سینه، مهره های کمر، استخوان خاجی و کوکسیکس (دنبالچه) می باشد.
  • جنس این محصول از PVC است و بر روی پایه نصب شده است.