مولاژ شفاف سوند گذاری زنان

دسته بندی: مولاژ و ماکت آناتومی سوند گذاری
0
از 0 رای
0 دیدگاه
  • این مدل آناتومی دستگاه تناسلی داخلی و خارجی زنان را نمایش می دهد.
  • در این مولاژ قسمت های حساس و مهم به خوبی نمایش داده شده اند و دانشجویان می توانند مهارت های سونداژ را تمرین یا مراحل انجام آن را با کمک این مدل مشاهده کنند.

موجودی و قیمت : تماس !

بروزرسانی قیمت: شنبه 24 خرداد 1399