سوند فولی سیلیکونی سوپا

سوند فولی سیلیکونی


این وسیله خارج کننده محتویات مثانه به مدت طولانی است و بوسیله پرکردن بالن آن در مثانه فیکس می شود.

راهنمای مصرف :

1. ابتدا بیمار در وضعیت مخصوص قرار داده شده و ست مخصوص سوندگذاری آماده گردد.

2. سوند فولی را از بسته بندی بیرونی خارج کرده و با بسته بندی درونی روی آن قراردهید.

3. با دستکش استریل محل را شستشو داده و نوک سوند را از داخل بسته بندی خارج کنید.

4. نوک سوند فولی آغشته به ژل گردیده و وارد مجرای ادرار آقایان ، جریان ادرار وارد باقی انده بسته بندی درونی سوند می گردد و نشان

می دهد که سوند در مثانه قرار دارد.

5. سوند فولی،تا حدود 4سانتی متر مانده به انتها ،وارد مثانه شود.

6. بالن بوسیله آب مقطر و سرم یا هوا پرشود.

7. با عقب کشیدن سوند و ثابت شدن بالن در داخل مثانه ، سوند به کیسه ادرار وصل و مجموعه ،با چسب به پای مریض فیکس کنید.

اخطار:

سوند تکسی حداکثر تا 7 روز قابل استفاده است.

در صورت آسیب بسته بندی مورد استفاده قرار نگیرد.

پس از مصرف از بین برده میشود.

نظر بدهید

    بد           خوب

موجودی: تماس بگیرید

/


55435143 09214900864 09214900864