نخ بخیه جراحی پلین سوپا

۳۳,۳۰۰ تومان
سطح مقطع سوزن

راند بادید, ریورس کات

قطر نخ بخیه

0, 1, 10/0, 2, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0, 8/0, 9/0

نوع بسته بندی

بسته (36 عدد), کارتن (216 عدد)

نخ بخیه جراحی پی وی دی اف سوپا

۱۶,۵۰۰ تومان
سطح مقطع سوزن

راند بادید, ریورس کات

قطر نخ بخیه

0, 1, 2, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0

نوع بسته بندی

بسته (36 عدد), کارتن (216 عدد)