مصرفی پزشکی


دستکش لاتکس | دستکش معاینه

لاتکس LATEX به شیرابه لاستیک طبیعی NATURAL RUBBER که از درخت لاتکس با نام هیوابرزیلین سیس استخراج میشود اطلاق میگردد. در این متن مختصرا معنی لاتکس را شرح میدهم. در هنگام پلیمریزاسیون برخی از پلیمرها، مکانیزم عمل طوری طراحی میگردد تا پلیمر بصورت سوسپانسیون در محیطی آبی (کلوئیدی)با درصد ماده جامد حدود 40 تا 60(معمولآ)تشکیل گردند. این تیپ کلوئیدی را لاتکس آن پلیمر میگویند.پس هنگام استفاده از لفظ لاتکس باید قید کنیم که لاتکس فلان پلیمر.
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ 0 نظر
55435143 09214900864 09214900864