پرسش در مورد محصول #53285

آیا عوارض جانبی نداره؟ برای افرادی ‌ه استمتاع قلب یا فشارخون دارند و ورم معده مشکلی پیش نمیاره؟