Coloplast

بیاتین آلژینات ( سیسورب )

بیاتین آلژینات موارد مصرف:انواع زخم‏های حاد یا مزمن بصورت حفره‏ای یا سطحی با اگزودای متوسط تا زیادمک..

بیاتین آلژینات ( سیسورب)

موارد مصرف: انواع زخم‏های حاد یا مزمن بصورت حفره‏ای یا سطحی با اگزودای متوسط تا زیاد   مکانیسم عم..

بیاتین آلژینات نقره ( سیسورب نقره )

بیاتین آلژینات نقره ( سیسورب نقره )موارد مصرف:مشابه بیاتین آلژینات (سیسورب)، با قابلیت کاربرد روی زخ..

بیاتین آلژینات نقره (سیسورب نقره)

بیاتین آلژینات نقره (سیسورب نقره) موارد مصرف: مشابه بیاتین آلژینات (سیسورب)، با قابلیت کاربرد روی..

بیاتین سوپر ( آلیون)

بیاتین سوپر ( آلیون)موارد مصرف :زخم های با ترشح کم تا زیاد در تمام مراحل درمانمکانیسم عمل:بیاتین سوپ..

بیاتین نقره

بیاتین نقرهموارد مصرف:مشابه بیاتین با قابلیت کاربرد روی زخم‏های عفونی، مستعد به عفونت و زخم‏هایی که ..

بیاتین نقره چسب دار

بیاتین نقره چسب داربیاتین چسبدار کد 9643 مخصوص پاشنه پا میباشد موارد مصرف :مشابه بیاتین با قابلی..

بیاتین نقره چسب دار پاشنه

بیاتین نقره چسب دار پاشنه 9643موارد مصرف:مشابه بیاتین با قابلیت کاربرد به روی زخم‏های عفونی، مستعد ب..

بیاتین چسب دار

بیاتین چسب داربیاتین چسب دار کد 3488 مخصوص پاشنه پا می باشد. موارد مصرف :زخم‏ های با ترشح کم تا زی..

بیاتین چسب دار ساکروم

بیاتین چسب دار ساکروم 3485موارد مصرف:زخم‏ های با ترشح کم تا زیاد در انواع زخم‏های فشاری، زخم پای دیا..

بیاتین چسب دار پاشنه

بیاتین چسب دار پاشنه 3488موارد مصرف:زخم‏ ها با ترشح کم تا زیاد در انواع زخم‏ های فشاری، زخم پای دیاب..

ست شستشوی استوما کلوپلاست

ست شستشوی استوما کلوپلاست Coloplast Ostoma Irrigation Set  ست شستشوی استوما کلوپلاست برای شستشوی رو..
نمایش 1 تا 12 از 48 (4 صفحه)
09214900864 09214900864