نخ جراحی تروفیلن 3/0 راند با سوزن 16

تماس بگیرید
نخ جراحی تروفیلن ( تئوفیلین ) 3/0 راند با سوزن 16..

نخ جراحی تروفیلن 3/0 کاتینگ با سوزن 16

تماس بگیرید
نخ جراحی تروفیلن ( تئوفیلین ) 3/0 کاتینگ با سوزن 16..

نخ جراحی تروفیلن 4/0 راند با سوزن 16

تماس بگیرید
نخ جراحی تروفیلن ( تئوفیلین ) 4/0 راند با سوزن 16..

نخ جراحی تروفیلن 4/0 کاتینگ با سوزن 16

تماس بگیرید
نخ جراحی تروفیلن ( تئوفیلین ) 4/0 کاتینگ با سوزن 16..

نخ جراحی تروفیلن 5/0 کاتینگ با سوزن 16

تماس بگیرید
نخ جراحی تروفیلن ( تئوفیلین ) 5/0 کاتینگ با سوزن 16..

نخ جراحی تروفیلن 6/0 راند با سوزن 10 کد F1012 دوغسان ( Dogsan )

تماس بگیرید
نخ جراحی تروفیلن 6/0 راند با سوزن 10 کد F1012 دوغسان ( Dogsan )توضیحات :نخ جراحی تروفیلن تاب نخورده،..

نخ جراحی تروفیلن 7/0 راند با سوزن 8

تماس بگیرید
نخ جراحی تروفیلن ( تئوفیلین ) 7/0 راند با سوزن 8..
نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)
55435153 09214900864 09214900864