ست سنگ ماساژ ام تی H25TC MT

تماس بگیرید
ست سنگ ماساژ ام تی H25TC MT شامل: 2 عدد سنگ فوق بزرگ فشرده بازالت قابل استفاده برای معده و کلیه 1..

ست سنگ ماساژ ام تی H30TC MT

تماس بگیرید
ست سنگ ماساژ ام تی H30TC MT شامل:8 عدد سنگ تخت متوسط بازالت قابل استفاده برای ران پا، پشت پا و پش..

ست سنگ ماساژ ام تی H33TC MT

تماس بگیرید
ست سنگ ماساژ ام تی H33TC MT 1 عدد سنگ تخت فوق العاده بزرگ بازالت قابل استفاده برای معده 16 عدد..

ست سنگ ماساژ ام تی H37TC MT

تماس بگیرید
ست سنگ ماساژ ام تی H37TC MT شامل: 1 عدد سنگ فوق بزرگ فشرده بازالت قابل استفاده برای پس گردن 12 عد..

ست سنگ ماساژ ام تی H45TC MT

تماس بگیرید
ست سنگ ماساژ ام تی H45TC MT شامل:1 عدد سنگ فوق بزرگ بازالت قابل استفاده برای معده 10 عدد سنگ بزرگ ..

ست سنگ ماساژ ام تی H50TC MT

تماس بگیرید
ست سنگ ماساژ ام تی H50TC MT شامل:2 عدد سنگ فوق بزرگ بازالت قابل استفاده برای معده و دنبالچه 6 عدد ..

ست سنگ ماساژ ام تی H54TC MT

تماس بگیرید
ست سنگ ماساژ ام تی H54TC MT شامل:4 عدد سنگ فوق بزرگ بازالت قابل استفاده برای معده، کفل، گردن و قفسه..

ست سنگ ماساژ ام تی H55TC MT

تماس بگیرید
ست سنگ ماساژ ام تی H55TC MT شامل: 2 عدد سنگ فوق بزرگ فشرده بازالت قابل استفاده برای معده کلیه و کف..

ست سنگ ماساژ ام تی H70TC MT

تماس بگیرید
ست سنگ ماساژ ام تی H70TC MT 1 عدد سنگ تخت فوق العاده بزرگ بازالت قابل استفاده برای پشت و گردن 16..

ست سنگ ماساژ ام تی H76TC MT

تماس بگیرید
ست سنگ ماساژ ام تی H76TC MT شامل: 1 عدد سنگ تخت فوق العاده بزرگ بازالت قابل استفاده برای پشت 14..

سنگ ماساژ ام تی H7TC MT

تماس بگیرید
سنگ ماساژ ام تی H7TC MT این مجموعه دارای 7 سنگ به نامهای جید سبز، اسموکی کوارتز، کوارتز روشن، چشم ب..

سنگ ماساژ ام تی HDZ1 MT

تماس بگیرید
سنگ ماساژ ام تی HDZ1 MT این ابزار به نواحی خاصی از بدن که دارای عضلات متشنج است فشار نقطه ای وارد م..
نمایش 1 تا 12 از 25 (3 صفحه)

سنگ ماساژ

 
55435153 09214900864 09214900864