تخت ماساژ آلومینیومی پرتابل C Piltan

تماس بگیرید
تخت ماساژ آلومینیومی پرتابل C Piltan تخت ماساژ قابل حملتخت ماساژ آلومینیومی پرتابل سه شکندارای اس..

تخت ماساژ آلومینیومی پرتابل W Piltan

تماس بگیرید
تخت ماساژ آلومینیومی پرتابل W Piltan تخت ماساژ قابل حمل  تخت ماساژ آلومینیومی پرتابل سه شکن  دا..

تخت ماساژ ام تی ELB MT

تماس بگیرید
تخت ماساژ ام تی ELB MT استفاده آسان بوسیله پدال پا دارای قاب فلزی سنگین جهت ثابت نگه داشتن تخت د..

تخت ماساژ ام تی ELI MT

تماس بگیرید
تخت ماساژ ام تی ELI MT استفاده آسان بوسیله پدال پا دارای قاب فلزی سنگین جهت ثابت نگه داشتن تخت د..

تخت ماساژ ام تی ELS MT

تماس بگیرید
تخت ماساژ ام تی ELS MT استفاده آسان بوسیله پدال پا دارای قاب فلزی سنگین جهت ثابت نگه داشتن تخت دا..

تخت ماساژ ام تی ELT MT

تماس بگیرید
تخت ماساژ ام تی ELT MT استفاده آسان بوسیله پدال پا تخت فوق العاده بزرگ دارای قاب فلزی سنگین جهت ..

تخت ماساژ ام تی ERM+T MT

تماس بگیرید
تخت ماساژ ام تی ERM+T MT استفاده آسان بوسیله پدال پا تخت فوق العاده بزرگ دارای قاب فلزی س..

تخت ماساژ ام تی MT ELC

تماس بگیرید
تخت ماساژ ام تی MT ELC استفاده آسان بوسیله پدال پا دارای قاب فلزی سنگین جهت ثابت نگه داشتن تخت د..

تخت ماساژ ان ام سی EL-03 NMC

تماس بگیرید
تخت ماساژ ان ام سی EL-03 NMC ماساژ الکتریکی با پشت سری های قابل تنظیم و U دسته صندلی طراحی زیبا ..

تخت ماساژ ان ام سی EL-33 NMC

تماس بگیرید
تخت ماساژ ان ام سی EL-33 NMC استفاده آسان بوسیله پدال پا   دارای قاب فلزی سنگین جهت ثابت نگه داشتن..

تخت ماساژ ان ام سی EL-501 NMC

تماس بگیرید
تخت ماساژ ان ام سی EL-501 استفاده آسان بوسیله پدال پا دارای قاب فلزی سنگین جهت ثابت نگه داشتن تخت ..

تخت ماساژ ان ام سی ELX-04 NMC

تماس بگیرید
تخت ماساژ ان ام سی ELX-04 NMC ارتفاع  قابل تنظیم ازطریق پدال بصورت برقی میباشد     زیر سر تا۷۰ د..
نمایش 1 تا 12 از 32 (3 صفحه)
تخت ماساژ

تخت ماساژ

 
55435153 09214900864 09214900864