تردمیل 1400-MS خانگی ، ورزشی و لاغری ( VENTORA)

تماس بگیرید
تردمیل 1400-MS خانگی ، ورزشی و لاغری ( VENTORA) توضیحات: مانیتور نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ، زمان..

تردمیل Fitlux 375

تماس بگیرید
تردمیل Fitlux 375 قدرت موتور 2/7Hp سرعت 0/8 تا 16 کیلومتر  مانیتور نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ..

تردمیل Fitlux 555

تماس بگیرید
تردمیل Fitlux 555 قدرت موتور 2/7Hp سرعت 0/8 تا 16 کیلومتر  مانیتور نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ..

تردمیل Fitlux 575

تماس بگیرید
تردمیل Fitlux 575 قدرت موتور 3/5Hp سرعت 0/8 تا 18 کیلومتر  مانیتور نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ،..

تردمیل Focus 8605

تماس بگیرید
تردمیل Focus 8605 قدرت موتور 3/5Hp سرعت 0/8 تا 20 کیلومتر  مانیتور نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ..

تردمیل M-Power830

تماس بگیرید
تردمیل M-Power830 قدرت موتور 2/7Hp سرعت 0/8 تا 16 کیلومتر  مانیتور نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ،..

تردمیل Modern 778

تماس بگیرید
تردمیل Modern 778 قدرت موتور 2/7Hp سرعت 0/8 تا 16 کیلومتر  مانیتور نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ..

تردمیل SPRINT 9865

تماس بگیرید
تردمیل SPRINT 9865 قدرت موتور 4Hp سرعت 0/8 تا 20 کیلومتر  مانیتور نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ، ..

تردمیل SPRINT 9875A

تماس بگیرید
تردمیل SPRINT 9875A قدرت موتور 3Hp سرعت 0/8 تا 22 کیلومتر  مانیتور نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ،..

تردمیل Turbo 772

تماس بگیرید
تردمیل Turbo 772 قدرت موتور 2/5Hp سرعت 0/8 تا 16 کیلومتر  مانیتور نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ،..

تردمیل Turbo 776

تماس بگیرید
تردمیل Turbo 776 قدرت موتور 2/7Hp سرعت 0/8 تا 16 کیلومتر  مانیتور نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ، ..

تردمیل Turbo Fitness 100

تماس بگیرید
تردمیل Turbo Fitness 100 - قدرت موتور 2Hp- سرعت ۱ الی ١۶ کیلومتر- نوع شیب دستی ۳ حالته- مانیتور نما..
نمایش 1 تا 12 از 27 (3 صفحه)
تردمیل

تردمیل

 
021-55435143 @sedanmedsales 0921-4900864