هتلینگ ( تخت و لوازم جانبی )

هتلینگ ( تخت و لوازم جانبی )

شامل تجهیزاتی از قبیل : تخت بیمار, تخت معاینه, تابوره, پاراوان, کمد, ترالی, پایه سرم, چارت, بین, صندلی
55435153 09214900864 09214900864