تجهیزات مراقبتهای ویژه (ICU-CCU)

تجهیزات مراقبتهای ویژه (ICU-CCU)

اتاق عمل (به انگلیسی: Operating theatre or Operating room (OR)) مکانی استریل در بیمارستان که فقط جهت کارکنان بخش استریل و تیم جراحی طراحی شده است و در گذشته به سالن آمفی تئاتر،تماشاخانه و محیط غیر استریلی گفته می‌شد که در آن دانشجویان و بازدیدکنندگان اعمال جراحی را تماشا می‌کردند.


021-55435143 @sedanmedsales 0921-4900864