ارتوپدی

ارتوپدی

ساپورتهای اورتوپدی :

ساپورتهای اورتوپدی وسیله هایی هستند که به نگهداری و تقویت عضلات و مفاصل کمک می کنند.

ساپورتهای اورتوپدی در پیشگیری از آسیب و صدمات و همینطور مراقبت از بیمار استفاده می شود. از اتاقهای اورژانس ٬ مدت زمان بستری ٬ توانبخشی و مراقبتهای بعد از آن گرفته تا آسیبهای لیگمانتی در ورزش ٬ رگ به رگ شدن پا و مچ پا ٬ پارگی رباط ها و دردهای زانو و مفاصل از این ساپورتها استفاده می شود.

بیشترین سهم کلینیک‌های اورتوپدی بعنوان بزرگترین مصرف کننده ساپورتهای اورتوپدی را  می توان به موارد زیر نسبت داد:

پوکی استخوان ٬ استئو آرتریت ( osteoarthritis)، آرتریت مچ پا ٬ پیچ خوردن ٬ کشیدگی عضلات ٬ شکستگی استخوان ٬  ترک استخوان ٬ در رفتگی شانه ها ٬ مفاصل و ...

ساپورتهای اورتوپدی همچنین برای حفظ پوزیشن استخوانها ٬ محدود کردن حرکت و تسریع التیام استخوان بعد از جراحی های شکستگی تجویز می شوند‌.

رشد تقاضا برای سیستم پشتیبانی اورتوپدی را می توان‌به تعدادی از عوامل از جمله افزایش سن جمعیت ٬ افزایش آگاهی در مورد نیاز به سیستم های اورتوپدی در میان مردم ٬ افزایش تصادفات جاده ای و آسیب های ورزشی و شرایط همسان در بیماریهایی مانند دیابت ٬ چاقی و بیماریهای عروقی که منجر به اختلالات اورتوپدی می شوند ٬ نسبت داد.021-55435143 @sedanmedsales 0921-4900864