اسکلت با اعصاب و عروق 1/2 مدل IS/H40027

تماس بگیرید
اسکلت با اعصاب و عروق 1/2 مدل IS/H40027 مشخصات اسکلت با اعصاب و عروق 1/2 مدل IS/H40027: قد: 85 س..

لگن زن با اندام های داخلی مدل IS/M30027

تماس بگیرید
لگن زن با اندام های داخلی مدل IS/M30027 مشخصات لگن زن با اندام های داخلی مدل IS/M30027: این مدل،..

مولاژ اسکلت رنگی 1/2 مدل IS/H40029

تماس بگیرید
مولاژ اسکلت رنگی 1/2 مدل IS/H40029 مشخصات مولاژ اسکلت رنگی 1/2 مدل IS/H40029: قد: 85 سانتی متر ..

مولاژ اسکلت رنگی با لیگامان 1/2 مدل IS/H40023

تماس بگیرید
مولاژ اسکلت رنگی با لیگامان 1/2 مدل IS/H40023 مشخصات مولاژ اسکلت رنگی با لیگامان 1/2 مدل IS/H40023:..

مولاژ اسکلت ساده 1/2 مدل IS/H40028

تماس بگیرید
مولاژ اسکلت ساده 1/2 IS/H40028 مشخصات مولاژ اسکلت ساده 1/2 مدل IS/H40028: قد : 85 سانتی متر ..

مولاژ اسکلت قفسه رنگی 1/2 مدل IS/H40026

تماس بگیرید
مولاژ اسکلت قفسه رنگی 1/2 مدل IS/H40026 مشخصات مولاژ اسکلت قفسه رنگی 1/2 مدل IS/H40026: قد: 85 س..

مولاژ اسکلت مچ دست با لیگامان مدل IS/H40053

تماس بگیرید
مولاژ اسکلت مچ دست با لیگامان مدل IS/H40053مشخصات مولاژ اسکلت مچ دست با لیگامان مدل IS/H40053: این م..

مولاژ اسکلت مچ پا با نمایش لیگامان مدل IS/H40052

تماس بگیرید
مولاژ اسکلت مچ پا با نمایش لیگامان مدل IS/H40052 مشخصات مولاژ اسکلت مچ پا با نمایش لیگامان مدل IS/H..

مولاژ جمجمه با مهره گردن مدل IS/H40045

تماس بگیرید
مولاژ جمجمه با مهره گردن مدل IS/H40045 مشخصات مولاژ جمجمه با مهره گردن مدل IS/H40045: سایز: ابعا..

مولاژ جمجمه با نمایش مغز مدل IS/H40046

تماس بگیرید
مولاژ جمجمه با نمایش مغز مدل IS/H40046 مشخصات مولاژ جمجمه با نمایش مغز مدل IS/H40046: این مدل بر ب..

مولاژ جمجمه رنگی مدل IS/M30028

تماس بگیرید
مولاژ جمجمه رنگی مدل IS/M30028 مشخصات مولاژ جمجمه رنگی مدل IS/M30028: دارای 6 رنگ جهت نمایش استخ..
نمایش 1 تا 12 از 38 (4 صفحه)
021-55435143 @sedanmedsales 0921-4900864